Право власності на нерухоме майно. Реєстрація права, супровід при оформленні, встановлення заінтересованих осіб, співвласників, способів набуття, застосування набувальної давності, оформлення правочинів, визнання правочинів недійсними. Судові спори.

Оподаткування набуття та припинення права власності. Оптимізація оподаткування. Встановлення сервітутів.

Оренда об’єктів права власності. Оформлення договорів, їх розірвання, визнання нікчемними та недійсними. Визначення ціни оренди. Переважні права орендаря. Складні форми оренди: концесія, спільна діяльність, рента, з правом викупу.

Земельні ділянки. Оформлення права та реєстрація. Скасування записів про реєстрацію прав. Зміна умов оренди. Продовження строку дії договорів оренди. Розірвання договорів оренди. Судові спори.

Інвестиційні вклади. Права інвесторів та захист власника. Укладання інвестиційних угод. Їх реєстрація, внесення змін. Участь іноземного елемента. Оподаткування та спільна діяльність. Ліцензії на вивезення капіталу. Працевлаштування іноземного інвестора.

Право власності на частку у СК (статутний капітал). Відмінність ТОВ, ПП і АТ. Природа часток та відмінність від акцій. Відмінності ПАТ від ПРАТ. ДКЦПФР: регулятор та його вплив. Продаж частки, акції, перехід прав до спадкоємців. Арешт часток чи акцій. Спецконфіскація.

Права на ТМ. Реєстрація ТМ. Регулювання захисту прав на інтелектуальну власність. Кримінальна відповідальність за порушення прав власника. Використання ТМ без реєстрації. Авторське право. Роялті. Порядок встановлення обмежень на зареєстровані ТМ як шахрайство. Використання творів авторського права без дозволу. Санкції. Договора франчайзі та визнання їх недійсними, розірвання. Істотні умов договорів франчайзі.

Право власності в кримінальному процесі. Право на готівкові кошти. Арешт рахунків. Арешт товарів в обороті. Арешт нерухомості. Пов’язані особи та кінцеві беніфеціари. Арешт майна третіх осіб (родичі, релігійна спорідненість, участь у заснуванні інших юридичних осіб). Способи захисту. Звільнення майна.