АДВОКАТСЬКЕ ОБЄДНАННЯ                                                                                                    факс: 0382 75 20 09

«ГАВРИЛЕНКО та ПАРТНЕРИ»                                                                                               телефон: +380673823499

Україна                                                                                                                                                                                              rgpravo[email protected]gmail.com

місто Хмельницький, вул. Шевченко, 49

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕКЛАРАЦІЯ

ПРАВ КОРПОРАТИВНОГО КЛІЄНТА

2017

З моменту укладення договору про надання правової допомоги з Адвокатським об’єднанням «Гавриленко та партнери» (надалі «Компанія») Клієнт перебуває під юридичним захистом, отримує кваліфіковану юридичну допомогу адвокатів та юристів, а отже і має право на:

§1  Цілодобовий зв'язок з управляючим партнером адвокатського об’єднання

Цілодобовий зв'язок забезпечується шляхом спілкування за телефоном +38 067 382 34 99, електронної пошти : rgpravo[email protected]gmail.com , шляхом надсилання повідомлень через соціальні мережі.

Обмін електронною поштою із захистом законом таємниці переписки на підставі закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Кількість часу, який компанія витрачає на Клієнта фіксується в облікових реєстрах, що впливає на вартість послуг

Нічний, святковий та час вихідних днів працівників компанії також знаходиться у розпорядженні Клієнта.

Перебування адвоката компанії у відрядженні, за кордоном чи на лікуванні не зменшує його зобов’язань перед Клієнтом, однак при цьому, а також в інших випадках неможливості прибуття до клієнта, адвокат забезпечує явку іншої особи, яка виконає його обов’язки та з якою адвокат проведе самостійно розрахунки. З цією метою, компанія укладає договора підряду з іншими адвокатами чи юристами в межах необхідної кваліфікації та компетенції, про що повідомляє Клієнта заздалегідь.

§2   Прибуття до Клієнта адвоката протягом однієї  години з моменту виникнення потреби, а також негайно у разі необхідності

При цьому Клієнт отримує усні консультації з приводу поточних питань, письмові висновки, роз’яснення діючого законодавства з питань діяльності підприємства, його працівників, посадових осіб та власників підприємства.

           Представник компанії приймає участь у проведенні перемовин з контрагентами, власниками підприємства, представниками контролюючих органів та влади.

          §3   Отримання правової допомоги.

Правова допомога передбачає розроблення, складання господарських, трудових, цивільно – правових договорів;  внесення до них змін і доповнень, їхній аналіз та прогнозування

виконання;

-підготовка претензій, відповідей на претензії контрагентів;

- збирання доказів неправомірних дій, які вчиняються відносно підприємства, його посадових осіб чи власників;

-представництво інтересів підприємства в судах, правоохоронних органах, прокуратурі, органах дозвільної та регулюючої системи, експертних установах;

збір інформації про контрагентів чи третіх осіб, які є потенційними клієнтами чи опонентами;

-розробку корпоративних документів (Статут, установчий договір, протоколи зборів), участь у проведенні зборів власників, акціонерів, учасників; реєстрація змін до реєстру;

-підготовка та наданні інформації третім особам, акціонерам, власникам та посадовим особам, щодо діяльності підприємства;

-контроль за дотриманням законодавства структурними підрозділами підприємства, надання їм вказівок, щодо приведення у відповідність існуючих документів;

- зберігання конфіденційної інформації.

  §4  Сприйняття компанією Благополуччя Клієнта як основне 

задання правової допомоги.

Діяльність Клієнта завжди сприймається компанією правомірною, доцільною, ефективною та унікальною.

Власники та керівники підрозділів Клієнта визнаються компанією, як його ділові партнери, а партнерство завжди розцінюється як рівні відносини сторін, в яких компанія прикладає максимум зусиль заради досягнення цілей Клієнта, а Клієнт розуміє та довіряє компанії.

Досягнення благополуччя Клієнта є вжиття компанією усіх можливих заходів заради безпеки підприємства, якісного та своєчасного надання послуги, виявлення та усунення явищ негативного впливу, налагодження правильних з точки зору Клієнта ділових стосунків з контрагентами, владою та трудовим колективом.

            §5  Відкритість та конфіденційність інформації.

Компанія завжди відкриває для Клієнта інформацію, яка стала йому відомою від третіх осіб, яка його стосуються. Інформація, яка є не перевіреною та має негативний зміст доводиться до Клієнта з  розкриттям джерела розповсюдження.

              Компанія завжди є зацікавленою у пошуках інформації, яка стосується інтересів Клієнта та самостійно визначає методи та способи її отримання.

             Дії компанії під час надання правової допомоги в повній мірі доводяться до відома Клієнта в якості намірів та планів з послідуючим коригуванням із сторони Клієнта.

             Компанія  має доступ до документації Клієнта в об’ємі, який необхідний для виконання поставлених перед ним договором завдань.

              Інформація отримана компанією від Клієнта, а так само інформація про Клієнта є конфіденційною та розголошенню не підлягає, окрім випадків необхідності, які визначаються самим Клієнтом.

Прес – релізи компанії у разі їхнього розміщення у пресі погоджуються із Клієнтом.

Не є конфіденційною інформація про існування між Клієнтом та компанією відносин з

надання правової допомоги, що містить в собі сам факт договору та термін його дії.

В будь-якому випадку на час дії договору про надання правової допомоги компанія  не вступає у ділові стосунки з метою власної вигоди з особами, які можуть бути зацікавлені в інформації про Клієнта.

Досьє Клієнта, створене та архівоване під час надання правової допомоги Клієнту є інформацією, доступ до якої заборонено без згоди на те Клієнта

Клієнт має право повідомити будь-кого та в будь-який час повідомивши компанію про наявність у нього представника, захисника та радника за договором про надання правової допомоги.          

Така інформація сприймається працівниками правоохоронних та контролюючих органів як обов’язок негайно повідомити адвоката компанії про дії, які проводяться ними під час вчинення законних розслідувань.

§6  Висококваліфікована та якісна правова допомога.

Правова допомога потребує цілодобової високоінтелектуальної та напруженої діяльності адвокатів та працівників компанії в цілому. Досягнення позитивного результату роботи компанії полягає у постійному вдосконаленні навичок представництва у суді, вдосконалення теоретичних знань, подолання стресів та психологічних бар’єрів у спілкуванні як з Клієнтом так і з його опонентами та контрагентами.

Діюча в Україні правова система постійно змінюється та модифікується, що вимагає від юристів додаткових зусиль для пристосування до цих змін, потребує коригування свого досвіду та практичних знань, доведенні інформації до клієнта. Крім цього, робота компанії вимагає постійної та регулярної участі у семінарах, конференціях та спеціалізованих нарадах, придбання електронних систем та програм, придбання високовартісного комп’ютерного та допоміжного обладнання.

При виконанні будь-якого доручення Клієнта здійснюється не лише підготовка результату, а як правило попередньо розробляється алгоритм вирішення проблеми, проводиться аналіз супутніх ризиків, обговорюється питання наслідків, які намагаємося передбачити в якомога ширшій площині, а саме площині яка поєднує як фінансову (економічну та податкову) так і  репутаційну сторони.

Виникнення заперечень із сторони працівників Клієнта при виконанні завдань компанією, як правило відбувається через конфлікт інтересів конкретного працівника із пропозиціями компанії, які орієнтовані не для забезпечення комфортної діяльності працівника Клієнта,  а для досягнення найбільш ефективного вирішення завдання.

Роз’яснення працівникам Клієнта суті прийнятого нами рішення, його наслідків та очікуваного результату також входить в наше завдання яке має похідне значення.

Оформлення результатів роботи компанія здійснює у зручній для Клієнта формі, а саме у письмових висновках, шляхом доведення інформації на нарадах, шляхом усного повідомлення, а також у проставлянні на документах Клієнта резолюцій. Резолюції викладаються змістом, який найбільш є зрозумілими для Клієнта та його працівників та без можливості подвійного тлумачення.

Представництво Клієнта у судах, в органах влади, місцевого самоврядування компанія здійснює на підставі доручень. При представництві інтересів Клієнта перед третіми особами, компанія звітує перед Клієнтом як щодо способів його виконання, так і щодо наслідків такого виконання.

Під час представництва інтересів Клієнта компанія має право консультуватись із фахівцями та експертами з приводу поставленого перед нами завдання без повідомлення про таке.

§7  Обґрунтованість та розумність гонорарної політики.

                Гонорарна політика компанії будується на паритеті інтересів Клієнта та складності виконаних завдань із застосуванням премій та  демпінгових знижок.

               Вартість послуг, які надаються компанією визначаються виходячи із кінцевого результату та залежить від таких чинників як користь для Клієнта та кількість зусиль витрачених компанією для досягнення результату з урахуванням ціни на ринку юридичних послуг. Складність,  терміновість, значення для Клієнта, наявність ризиків, інтересів опонентів, тривалість вирішення також впливають на ціноутворення.

              Складність справи залежить від ціни, ступені впливу третіх осіб чи опонента, новизни застосування способу захисту, кількості вимог та об’єму доказів, які можуть бути спірними для сторін.

               Періодичність аналогічних чи типових завдань є  чинником, який впливає на визначення розміру гонорару, оскільки типові завдання потребують не багато часу для їх вирішення, на відміну від нових завдань, які потребують не лише вирішення, а й визначення з подальшим узгодженням з Клієнтом алгоритму досягнення позитивного результату, прогнозування наслідків, втілення в діловодство.

               Терміновість завдань є також чинником який може вплинути на прийняття рішення про збільшення вартості послуги, оскільки за даних умов порушується графік роботи, змінюються плани компанії, є потреба в інтенсивності виконання завдання.

                Ризик опинитись у ситуації яка є не сприятлива для клієнта та вихід з якої може бути гіперускладненим негативно впливає на роботу компанії, оскільки створюється психологічна напруга за ймовірні ускладнення.

               Інтереси опонентів Клієнта компанія розділяє на законні та не законні, однак не зважаючи на такий поділ  залишається відданою інтересам Клієнта.

               В складних та несприятливих для Клієнта ситуаціях компанія застосовує креативні рішення, які направлені на дроблення проблеми (з метою мінімізації негативного результату), відтягування рішення (з метою підготовки до негативних наслідків); укладення мирової угоди на більщ - менш вигідних умовах (з метою уникнення настання вкрай несприятливих наслідків).

               Тривалість вирішення завдань Клієнта також впливає на гонорарну політику, оскільки затягування справи потребує постійного контролю, час від часу оперативного швидкого втручання,

реагування на нові обставини, постійної потреби у коригуванні цілей та завдань, що тягне виникнення нових непередбачуваних витрат компанії та Клієнта.

                При укладенні договору про надання правової допомоги зазначена у даній Декларації інформації не враховуються та визначається як така, що доведена до відома Клієнта і прийнята ним.

Демпінг у ціноутворенні для постійного клієнта, є одним із складових чинників на підставі яких Клієнт схиляється до прийняття рішення укласти договір про правову допомогу.

                Премії, передбачені договором про надання правової допомоги передбачають застосування знижок за винятком домовленості сторін, яка може бути досягненою як до початку так і під час виконання завдань.

               В будь-якому випадку клієнт та компанія завжди досягнуть згоди в питаннях, які виникають при наданні правової допомоги.

             §8 Інформація про Клієнтів компанії та щодо її діяльності

Компанія повідомляє Клієнта про наявність у неї зобов’язань перед іншими її Клієнтами, а також про поточні судові справи та спори, які мають опосередковане відношення до Клієнта.

Компанія також в обов’язковому порядку інформує Клієнта, щодо своїх процесуальних опонентів, про наявність конфлікту інтересів, а також про об’єм своєї зайнятості в короткостроковій перспективі.

Клієнт має право бути проінформованим про склад компанії, про її партнерів, про наявність досвіду працівників в мірі його зацікавленості.

Працівники компанії зобов’язані зберігати конфіденційну інформацію, щодо діяльності Клієнта, про прийнятті ним управлінські рішення, щодо його контрагентів, порядку ціноутворення, стратегії розвитку, а також щодо спорів з іншими особами, які не є оприлюдненими.

§9 Представництво та захист інтересів

Компанія гарантує Клієнту здійснювати представництво та захист його інтересів на якісному рівні, який в повній мірі забезпечить досягнення позитивного результату.

Гарантія  якісного рівня не є гарантією досягнення 100% переваги над Опонентами, однак є гарантією того, що усі необхідні дії для цього будуть вчиненні вчасно, в повному обсязі, вони будуть відповідати позитивній практиці аналогічних справ, дії будуть належним чином задокументовані та виправданими.

При представництві інтересів Клієнта Компанія гарантує високий рівень дипломатичності та гнучкості    у відносинах з третіми особами; відданість інтересам Клієнта; прикладанні максимум зусиль для досягнення позитивного результату, а у разі не можливості вчинить усі дії для мінімізації негативних для Клієнта наслідків.

Керуючий партнер

Адвокатського об’єднання

«ГАВРИЛЕНКО та ПАРТНЕРИ»______________________  Р.В.Гавриленко