Створення, реорганізація, ліквідація, перетворення, виділ, поділ підприємств (приватне підприємство, ТОВ, ТДВ, ПАТ, ПРАТ). Реєстрація рішень в реєстраційній службі, оформлення документів у нотаріуса, ДКЦПФР. Рекомендації клієнту, юридичний аудит, прогнозування наслідків, визначення строків виконання. Узгодження рішень з власниками та кредиторами. Вирішення питань про банківські кредити. Складання проектів підготовчих, пробних чи проміжних рішень.

Підготовка установчих документів: Статут (визначення кодів діяльності, порядків із статутним капіталом, із компетенцією органів управління, трудового колективу, спадкоємців. Встановлення умов припинення діяльності. Зміна керівника та органів управління. Правонаступництво. Розподіл майна після ліквідації. Умови виходу засновника. Перехід прав до інших учасників. Викуп частки. Продаж частки третім особам. Визнання недійсними окремих положень Статуту).

Установчий договір (договір із засновниками: внесення часток, викуп часток, умови збільшення статутного капіталу, його зменшення, наслідки порушень зобов’язань засновниками, продаж частки третім особам: ціна та умови). Реєстрація установчого договору та умови набуття ним чинності.

Проведення зборів: (підготовка проектів рішень, перевірка права на прийняття рішення, відповідність рішення вимогам закону та відсутність порушень прав інших засновників, зловживання правами, надання незаконних переваг, фіктивність рішень, рішення направленні на ухилення від сплати податків, підробка рішень.

Реєстраційні картки (порядок заповнення, уповноваження особи на заповнення, підписання та подання реєстраційної картки, відмова у проведенні реєстрації, оскарження дій реєстратора)

Умови визначення поняття «рейдерське захоплення» : ст.189, 190,  205, 358, 364, 366 КК України. Операції з печатками. Зберігання установчих документів. Інсайдерська інформація. Відповідальність за розповсюдження інсайдом.

Оформлення документів у нотаріуса, ДКЦПФР: відповідність формі та змісту. Справжність підписів. Відповідність прав статутним документам. Оскарження посвідчувального напису нотаріуса. Строки реєстрації.

Судові спори з приводу розпорядження корпоративними правами: господарські спори власників, скасування реєстраційних записів. Захоплення підприємств. Захист від захоплення. Захист активів. Забезпечення діяльності підприємств при атаці. Створення захисних сіток. Збереження та архівація документів. Судові забезпечувальні заходи. Зміна керівника за рішенням слідчого.

Продаж активів юридичної особи. Підготовка до продажу, проведення юридичного аудиту, перевірка продавця – покупця, визначення ринкової вартості, мінімізація оподаткування.

Створення та реєстрація цілісних майнових комплексів. Оформлення права власності, виділення земельних ділянок, оцінка об’єктів. Продаж ЦМК, як активу.

Захист права інтелектуальної власності на товарний знак, торгову марку. Консультації, співпраця з патентними повіреними, робота з патентними бюро. Перевірка меж дії, строків та ступенів захищеності. Суміжні права. Авторські права.