Підготовка договору. Визначення істотних умов, їх встановлення, деталізація, додатки до договору (специфікації, рахунки, накладні, інвойси). Укладення, зміна, розірвання договорів. Визнання договорів недійсними, нікчемними чи не укладеними. Наслідки для клієнта.

Значення місця укладення договорів, дати та строку дії. Відстрочення договорів. Прострочення виконання.

Встановлення відповідальностіза неналежне виконання умов договору. (забезпечення). Деталізація та передумови. Співрозмірність санкцій. Визнання недійсними окремих частин договору, в тому числі розділу «Відповідальність». Пеня, неустойка, штраф, застава, іпотека.

Застосування санкцій. Активна позиція кредитора або боржника. Ухилення від санкцій. Переведення боргу. Притримання: умови та способи. Форс мажорні обставини (значення та визначення). Довідки торгово – промислової палати про форс – мажорні обставини.

Визначення договірної підсудності. Підвідомчість спорів. Зміна підсудності.

Вирішення спорів третейськими судами. Умови передачі спору на вирішення до третейського суду. Третейська угода. Визначення третейського судді. Виконання рішення третейського суду.

Мирова угода у судовому спорі. Спосіб виконання. Наслідки укладення мирової угоди. Недійсність мирової угоди.

Виконавче провадження. Накази про примусове виконання. Державні та приватні виконавці. Дії Клієнта у виконавчому провадженні.

Експертизи при укладенні договорів. Експертиза підпису. Експертиза якості. Експертиза будівельна та товарознавча. Бухгалтерська експертиза. Висновок аудитора. Передумови для проведення експертиз. Призначення експертиз судом, клопотання, вартість, наслідки, визначення експерта.

Складні договора та договора, які виходять за межі типових чи звичайних. Розроблення, апробація, перевірка на застосування, прогнозування наслідків.

Інкотермс. Застосування правил Інкотермс при укладанні внутрішніх договорів. Податкові аспекти. Оподаткування.

Зовнішньо економічні договора. Підготовка, переклад, податкові аспекти. Офшорні юрисдикції. Спеціальні режими оподаткування прибутку, переведення коштів та ПДВ.

Трудові контракти. Контракти з керівниками, відповідальними особами за обслуговування матеріальних цінностей та грошових коштів. Договора про колективну відповідальність. Договора про повну матеріальну відповідальність. Доручення та довіреності. Набуття чинності такими договорами, їх припинення, зміна, розірвання. Примусова та контрольна функція. Невиконання чи порушення умов договору як підстава для звільнення та стягнення збитків.

Типові договора та відступлення від типових умов.

Судово – претензійна робота. Перспектива розгляду справ у судах. Досудове врегулювання.